1506 424-เภสัชบำบัด 2 Review of anti-infective agents - Antibacterial agents 12.2 Antimycobacterial agents - Antifungal agents - Antiviral agents - Antiparasitic agents - Principle of antimicrobial resistant


วันที่ 25/01/2019 (14:00) | ถึงวันที่ 25/01/2019 (17:00)


สถานที่ : PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3กลับไปหน้าหลัก