กิจกรรมเสริมทักษะทางวิชาการสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษา 2/2561 ครั้งที่ 3


วันที่ 11/01/2019 (13:00) | ถึงวันที่ 11/01/2019 (16:00)


สถานที่ : PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4


กิจกรรมเสริมทักษะทางวิชาการสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษา 2/2561 ครั้งที่ 3

Soft skill และ professionalism สำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์

 


กลับไปหน้าหลัก