ประชุมเตรียมงาน เนื่องในวันครบรอบ 25 ปี คณะเภสัชศาสตร์ (ฝ่ายกิจกรรมวิชาการ)


วันที่ 28/02/2019 (11:00) | ถึงวันที่ 28/02/2019 (13:00)


สถานที่ : PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)กลับไปหน้าหลัก