ประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดแสดงนิทรรศการ ครบรอบ 25 ปี คณะเภสัชศาสตร์


วันที่ 16/05/2019 (14:00) | ถึงวันที่ 16/05/2019 (16:30)


สถานที่ : PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)กลับไปหน้าหลัก