ประชุมร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิให้คำปรึกษาตามเกณฑ์ EdPEx ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2


วันที่ 28/05/2019 (09:30) | ถึงวันที่ 28/05/2019 (16:30)


สถานที่ : PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)กลับไปหน้าหลัก