1503 220-เคมีทางยา (Drug Chemistry) 2. Structural features, pharmacological activity and drug target binding forces (Chemical bonds/Stereochemistry)


วันที่ 08/05/2019 (13:00) | ถึงวันที่ 08/05/2019 (17:00)


สถานที่ : PH402 ห้องประชุม ชั้น 4กลับไปหน้าหลัก