1503 220-เคมีทางยา (Drug Chemistry) 4. - Molecular modeling (computer-aided drug design) - Receptor and drug action


วันที่ 14/05/2019 (09:00) | ถึงวันที่ 14/05/2019 (11:00)


สถานที่ : PH402 ห้องประชุม ชั้น 4กลับไปหน้าหลัก