1503 220-เคมีทางยา (Drug Chemistry) - Molecular modeling (computer-aided drug design) - Receptor and drug action (ต่อ)


วันที่ 15/05/2019 (09:00) | ถึงวันที่ 15/05/2019 (11:00)


สถานที่ : PH402 ห้องประชุม ชั้น 4กลับไปหน้าหลัก