สอบสัมภาษณ์หลักสูตร ภ.ม. เภสัชกรรมคลินิก ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562


วันที่ 27/05/2019 (13:00) | ถึงวันที่ 27/05/2019 (16:00)


สถานที่ : PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)


สอบสัมภาษณ์หลักสูตร ภ.ม. เภสัชกรรมคลินิก ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562


กลับไปหน้าหลัก