กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอน “แบบ Outcomes-based education” และ “แบบ blended learning”


วันที่ 10/06/2019 (08:00) | ถึงวันที่ 10/06/2019 (17:00)


สถานที่ : ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2กลับไปหน้าหลัก