สอบกลางภาค ภาคฤดูร้อน 2561 วิชา 1503320 เภสัชเคมีวิเคราะห์พื้นฐาน และ 1503326 เภสัชเคมี(ครั้งที่ 2)


วันที่ 27/05/2019 (09:00) | ถึงวันที่ 27/05/2019 (12:00)


สถานที่ : PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4


สอบกลางภาค  ภาคฤดูร้อน 2561 วิชา 1503320 เภสัชเคมีวิเคราะห์พื้นฐาน และ 1503326 เภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 (ครั้งที่ 2)

 


กลับไปหน้าหลัก