สอบปลายภาค ภาคฤดูร้อน 2561 วิชา 1503320 เภสัชเคมีวิเคราะห์พื้นฐาน และ 1503326 เภสัชเคมีวิเคราะห์ 1


วันที่ 04/06/2019 (09:00) | ถึงวันที่ 04/06/2019 (12:00)


สถานที่ : PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3


สอบปลายภาค ภาคฤดูร้อน 2561 วิชา 1503320 เภสัชเคมีวิเคราะห์พื้นฐาน และ 1503326 เภสัชเคมีวิเคราะห์ 1


กลับไปหน้าหลัก