จัดทำ spec ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 2 รายการ


วันที่ 27/05/2019 (13:30) | ถึงวันที่ 27/05/2019 (15:30)


สถานที่ : PH402 ห้องประชุม ชั้น 4


ผศ.ทรงพร จึงมั่งคง
ผศ.ปรีชา บุญจูง
นายวีระวุท กะชา


กลับไปหน้าหลัก