ประชุมประธานอนุกรรมการฝ่าย โครงการวิ่งการกุศล 25 ปี คณะเภสัชศาสตร์


วันที่ 31/05/2019 (13:30) | ถึงวันที่ 31/05/2019 (15:30)


สถานที่ : ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2


ประชุมประธานอนุกรรมการฝ่าย โครงการวิ่งการกุศล 25 ปี คณะเภสัชศาสตร์


กลับไปหน้าหลัก