สอบคัดเลือกหลักสูตร ภ.ม.เภสัชกรรมคลินิก ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 (รอบเพิ่มเติม)


วันที่ 29/05/2019 (09:30) | ถึงวันที่ 29/05/2019 (13:00)


สถานที่ : PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)


สอบคัดเลือกหลักสูตร ภ.ม.เภสัชกรรมคลินิก ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 (รอบเพิ่มเติม)


กลับไปหน้าหลัก