ประชุมกรรมการฝ่ายวิชาการ วาระพิเศษเพื่อพิจารณาแก้ไขผลการเรียน


วันที่ 07/06/2019 (09:00) | ถึงวันที่ 07/06/2019 (10:00)


สถานที่ : PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)


ประชุมกรรมการฝ่ายวิชาการ วาระพิเศษเพื่อพิจารณาแก้ไขผลการเรียน


กลับไปหน้าหลัก