ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ปร.ด.เภสัชศาสตร์ (วาระพิเศษพิจารณาการรับนักศึกษาต่างชาติ)


วันที่ 07/06/2019 (12:00) | ถึงวันที่ 07/06/2019 (13:30)


สถานที่ : PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)


ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ปร.ด.เภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 5/2562 (วาระพิเศษพิจารณาการรับนักศึกษาต่างชาติ)


กลับไปหน้าหลัก