ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายสถานที่และยานพาหนะ เพื่อเตรียมจัดประชุมวิชาการ ครบรอบ 25 ปี คณะเภสัชศาสตร์


วันที่ 18/06/2019 (13:00) | ถึงวันที่ 18/06/2019 (16:00)


สถานที่ : PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)กลับไปหน้าหลัก