ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายต้อนรับและพิธีการ งานประชุมวิชาการ ครบรอบ 25 ปี คณะเภสัชศาสตร์


วันที่ 11/06/2019 (09:00) | ถึงวันที่ 11/06/2019 (11:00)


สถานที่ : PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)


ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายต้อนรับและพิธีการ งานประชุมวิชาการ ครบรอบ 25 ปี คณะเภสัชศาสตร์


กลับไปหน้าหลัก