ประชุมคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ จัดงานครบรอบ 25 ปี คณะเภสัชศาสตร์


วันที่ 19/06/2019 (12:00) | ถึงวันที่ 19/06/2019 (13:00)


สถานที่ : PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)กลับไปหน้าหลัก