ประชุมฝ่ายเทคนิค งานเดิน-วิ่งการกุศล (หมอยาพาแล่น)


วันที่ 19/06/2019 (09:30) | ถึงวันที่ 19/06/2019 (11:30)


สถานที่ : PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)กลับไปหน้าหลัก