ประชุมกองบรรณาธิการวารสารเภสัชศาสตร์อีสาน/IJPS (VDO Conference)


วันที่ 28/06/2019 (10:00) | ถึงวันที่ 28/06/2019 (12:00)


สถานที่ : PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)กลับไปหน้าหลัก