ประชุมซักซ้อมการจัดทำแผนปฏิบัติการคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


วันที่ 18/06/2019 (16:00) | ถึงวันที่ 18/06/2019 (17:00)


สถานที่ : PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)กลับไปหน้าหลัก