1502 703-ปัญหาพิเศษทางเภสัชศาสตร์ชีวภาพ หัวข้อแนะนำรายวิชา อธิบายกิจกรรมและงานมอบหมาย - หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่ดีในการทำปฏิบัติการ และงานวิจัย (GLP) - แนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ


วันที่ 24/06/2019 (09:00) | ถึงวันที่ 24/06/2019 (16:00)


สถานที่ : PH402 ห้องประชุม ชั้น 4กลับไปหน้าหลัก