สัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร


วันที่ 28/06/2019 (14:00) | ถึงวันที่ 28/06/2019 (16:00)


สถานที่ : PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)กลับไปหน้าหลัก