คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University
นางนิธินันท์ สุยะลา

ตำแหน่ง : บุคลากรชำนาญการ
Email : nithinan.s@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353606EN
คุณวุฒิ


2005 บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจบริการ) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, ประเทศไทย

สาขาความเชี่ยวชาญ

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด


July 7th,2017


ติดต่อ นางนิธินันท์ สุยะลา

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

เรียน นางนิธินันท์ สุยะลา* กรุณาอย่าโพสข้อความก่อกวน หรือข้อความหมิ่นประมาท