คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
Email : kritsadaporn.k@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353602


การศึกษา

ศิลปศาสตรบัณฑิต บริหารธุรกิจ (1994)ผู้บันทึกข้อมูลบุคคล: นางสาวนิธินันท์ ปวะบุตร
ผู้บันทึกข้อมูลงานวิจัย: นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์

ติดต่อ นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

เรียน นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง* กรุณาอย่าโพสข้อความก่อกวน หรือข้อความหมิ่นประมาท