คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน
Email : sudarat.t@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353617


การศึกษา
ผู้บันทึกข้อมูลบุคคล: นางสาวนิธินันท์ ปวะบุตร
ผู้บันทึกข้อมูลงานวิจัย: นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์

ติดต่อ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

เรียน นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ* กรุณาอย่าโพสข้อความก่อกวน หรือข้อความหมิ่นประมาท