ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ติดต่อ อาจารย์ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2560

เรียน อาจารย์ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์* กรุณาอย่าโพสข้อความก่อกวน หรือข้อความหมิ่นประมาท

อาจารย์ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์

Phaijit Sritananuwat

ตำแหน่ง : อาจารย์

Email : phaijit.s@ubu.ac.th

Tel : 3632