ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ติดต่อ อาจารย์จีริสุดา คำสีเขียว

วันที่ 23 กันยายน 2560

เรียน อาจารย์จีริสุดา คำสีเขียว* กรุณาอย่าโพสข้อความก่อกวน หรือข้อความหมิ่นประมาท

อาจารย์จีริสุดา คำสีเขียว

Jeerisuda Khumsikiew

ตำแหน่ง : อาจารย์

Email : oat_otani@hotmail.com

Tel : 0817894478