ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ติดต่อ อาจารย์ณัฐวัฒน์ ตีระวัฒนพงษ์

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

เรียน อาจารย์ณัฐวัฒน์ ตีระวัฒนพงษ์* กรุณาอย่าโพสข้อความก่อกวน หรือข้อความหมิ่นประมาท

อาจารย์ณัฐวัฒน์ ตีระวัฒนพงษ์

Nattawat Teerawattanaphong

ตำแหน่ง : อาจารย์

Email : nattawat.t@ubu.ac.th

Tel : 045353632