ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ติดต่อ อาจารย์พีรวัฒน์ จินาทองไทย

วันที่ 19 ตุลาคม 2561

เรียน อาจารย์พีรวัฒน์ จินาทองไทย* กรุณาอย่าโพสข้อความก่อกวน หรือข้อความหมิ่นประมาท

อาจารย์พีรวัฒน์ จินาทองไทย

Peerawat Jinatongthai

ตำแหน่ง : อาจารย์

Email : peerawat.j@ubu.ac.th

Tel : 045353630