ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ติดต่อ ผศ.ดร.นิธิมา สุทธิพันธุ์

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561

เรียน ผศ.ดร.นิธิมา สุทธิพันธุ์* กรุณาอย่าโพสข้อความก่อกวน หรือข้อความหมิ่นประมาท

ผศ.ดร.นิธิมา สุทธิพันธุ์

Asst.Prof.Dr.Nitima Suttipanta

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Email : snitima8888@yahoo.com

Tel : 045353630