ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ติดต่อ อาจารย์รจเรศ เนตรทอง

วันที่ 26 มีนาคม 2562

เรียน อาจารย์รจเรศ เนตรทอง* กรุณาอย่าโพสข้อความก่อกวน หรือข้อความหมิ่นประมาท

อาจารย์รจเรศ เนตรทอง

Rojjares Netthong

ตำแหน่ง : อาจารย์

Email : rojjares.n@ubu.ac.th

Tel : 045353632