ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ติดต่อ อาจารย์พนัชกร เตชอังกูร

วันที่ 21 ตุลาคม 2561

เรียน อาจารย์พนัชกร เตชอังกูร* กรุณาอย่าโพสข้อความก่อกวน หรือข้อความหมิ่นประมาท

อาจารย์พนัชกร เตชอังกูร

Phanutgorn Techa-angkoon

ตำแหน่ง : อาจารย์

Email : phanutgorn.t@ubu.ac.th

Tel : 045353632