ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ติดต่อ ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย

วันที่ 21 กันยายน 2560

เรียน ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย* กรุณาอย่าโพสข้อความก่อกวน หรือข้อความหมิ่นประมาท

ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย

Dr.Nuttiya Werawattanachai

ตำแหน่ง : อาจารย์

Email : nuttiya.w@ubu.ac.th

Tel : 045353630