ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ติดต่อ ผศ.ดร.อรนุช ธนเขตไพศาล

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

เรียน ผศ.ดร.อรนุช ธนเขตไพศาล* กรุณาอย่าโพสข้อความก่อกวน หรือข้อความหมิ่นประมาท

ผศ.ดร.อรนุช ธนเขตไพศาล

Asst.Prof.Dr.Oranuch Thanaketpaisarn

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Email : oranuch.t@ubu.ac.th

Tel : 045353623