ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ติดต่อ ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561

เรียน ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล* กรุณาอย่าโพสข้อความก่อกวน หรือข้อความหมิ่นประมาท

ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล

Asst.Prof.Dr.Somwang Janyakhantikul

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Email : somwang.j@ubu.ac.th

Tel : 045353623