ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ติดต่อ อาจารย์อุไรวรรณ อกนิตย์

วันที่ 17 ธันวาคม 2561

เรียน อาจารย์อุไรวรรณ อกนิตย์* กรุณาอย่าโพสข้อความก่อกวน หรือข้อความหมิ่นประมาท

อาจารย์อุไรวรรณ อกนิตย์

Uraiwan Akanit

ตำแหน่ง : อาจารย์

Email : uraiwan.a@ubu.ac.th

Tel : 045353633