ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯCurriculum Vitae  EN
คุณวุฒิ


Kyushu University, ประเทศญี่ปุ่น
มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ประเทศไทย

ตำแหน่งบริหาร


2017
2015
2015
2013
2003

สาขาความเชี่ยวชาญ


Clinical pharmacy, Pharmacotherapy, Pharmacokinetics, Clinical Pharmacokinetics, Pharmacogeneticsผลงานตีพิมพ์Research Articles (International)

Suwannakul S, Ieiri I, Kimura M, Kawabata K, Kusuhara H, Hirota T, Irie S, Sugiyama Y, Higuchi S. Pharmacokinetic interaction between pravastatin and olmesartan in relation to SLCO1B1 polymorphism.. J Hum Genet 2008; 53(10): 899-904.

Ieiri I, Suwannakul S, Maeda K, Uchimaru H, Hashimoto K, Kimura M, Fujino H, Hirano M, Kusuhara H, Irie S, Higuchi S, Sugiyama Y. SLCO1B1 (OATP1B1, an uptake transporter) and ABCG2 (BCRP, an efflux transporter) variant alleles and pharmacokinetics of pitavastatin in healthy volunteers.. Clin Pharmacol Ther 2007; 82(5): 541-7.


Research Articles (National)

Suwannakul S, Hirunpongchai W, Samranchai N, Yotsuprom W, AtsapimC, Luetrakul T, Akanitapichat P, Sethabouppha B. Preliminary test of effect of Amomum villosum and other 5 Thai hearbal crude extracts of rat liver CYP3A4 enzyme activities in-vitro. IJPS 2017; 13(1): 258-266.

Sripon T, Kesama B, Suwannakul S, Chaksupa N, Phattarabenjapol S. The use of glutathione for whitening skin among Ubon Ratchathani University students according to the theory of planned behavior.. IJPS 2016; 11(5): 171-178.

Suwannakul S, Buasai S, Rattanadaoruang S, Yooyen W, Pomsuwan C, Kanchanawongsa J, Khumsikiew J, Sethabouppha B.. Factor affecting selection criteria and behavior of students and staffs of Ubon Ratchathani university in using services from Ubon Ratchthani university drug store. IJPS 2015; 11(1): 197-212.

Sethabouppha B, Chanluang S, Lam LH, Suwannakul S. Screening of Thai plants for inhibition of CYP2D6 enzyme activity. Ubon Ratchathani University Journal of Sciences and Technology 2015; 3(17): 28-32.

Sethabouppha B, Suwannakul S, Poeaknapo C, Promcharoen N, Wongthatam M, Saohin W. Quality of ranitidine tablets available in some parts of Thailand. Journal of Health Science 2003; 12(1): 75-80.


Proceeding (International)

Suwannakul S, Kumpangngam N, Panprom S, Watcharathanakij S, Sethabouppha B. Survey study of herbal medicine used in out-patients of Prasrimahabhodi psychiatric hospital, Thailand. In: The 7th Indochina Conference on Pharmaceutical Sciences: Advancing Pharmacy for ASEAN Community; 2011 Dec 14; Mahidol University, Bangkok, Thailand. Bangkok: ; 2011. p.255-7

Sethabouppha B, Sappayanon B, Chinwuthiwong T, Polsombut T, Suwannakul S. Preliminary screening test for the effect of five Thai herbal extracts on rat CYP3A4 enzyme activity in vitro. In: The 6th Indochina Conference on Pharmaceutical Sciences: Pharma Indochina VI: The Development of Indochina Pharmacy in the Context of Global Economic Recession; 2009 Dec 15; Hue, Vietnam. Hue: ; 2009. p.492-5


นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการPoster Presentation (International)

Attitude of final year pharmacy students toward community pharmacy rotation The 17th International Social Pharmacy Workshop (ISPW 2012) Phuket, Thailand
Survey study of herbal medicine used in out-patients of Prasrimahabhodi psychiatric hospital, Thailand The 7th IndochinaConference on Pharmaceutical Sciences: Advancing Pharmacy for ASEAN Pharmacy Mahidol University, Bangkok, Thailand
Inhibitory effect of Jan-Dang (Dracaena lourieriGagnep.) extracts on CYP3A4 activity in-vitro. The first International UBU Pharmacy conference Grand Sunee Hotel, Ubon Ratchathani, Thailand
Pharmacokinetic study of cefdinir in healthy Thai volunteers British Pharmaceutical Conference 2002 Manchester, UK

Poster Presentation (National)

Effect of navy bean and other 5 Thai herbal ethanolic crude extracts on rat CYP3A4 enzyme activit The 10th Annual Northeast Pharmacy Research Conference 2018 Khon Kean University, Khon Kean, Thailand
ฤทธิ์ในการยับยั้งของสารสกัดเร่วและสมุนไพรไทยอื่นอีก 5 ชนิดต่อการทำงานของเอนไซม์ CYP3A4 จากตับหนู 9th Annual Conference of Northeastern Pharmacy Research 2017 “Innovative Pharmaceutical Products and Services in Thailand 4.0” Ubon Ratchathani University, Ubon Ratchathani, Thailand
Factor affecting selection criteria and behavior of students and staffs of UbonRatchathani University in using services from UbonRatchthani University drug store The 7th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2015 Khon Kaen University, Khon Kaen, Thailand
In vitro screening test of Holy Basil and other 3 Thai vegetable alcoholic extracts on rat CYP3A4 enzyme activity The 6th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2014; 2 Ubon Ratchathani University, Ubon Ratchathani, Thailand
Screening test of 5 Thai vegetable alcoholic extracts on rat CYP2D6 enzyme activity in-vitro The 6th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2014 Ubon Ratchathani University, Ubon Ratchathani, Thailand.
Inhibitory effect of Wan-Kab-Hoy (Tradescantiaspathacea Swartz) extracts on CYP3A4 activity in-vitro The 5th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2013 Mahasarakham University, Mahasarakham, Thailand
Preliminary screening test for the effect of Plu-Kaow crude extracts on rat CYP3A4 enzyme activity in-vitro The 5th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2013 Mahasarakham University, Mahasarakham University, Thailand
Inhibitory Effect of Kote-Kraduke (Saussurea Iappa C.B.Clake) Extracts on CYP3A4 Activity in-vitro The 4th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2012 Khon kaen University, Khon Kaen, Thailand
Inhibitory effect of Tien-kwaw (Lawsoniainermis L.) extracts on CYP3A4 activity in-vitro. The 3nd Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2011 Ubon Ratchathai University, Ubon Ratchathani, Thailand


ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด


June 5th,2018


ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล

อาจารย์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ

Email : suttasinee.s@ubu.ac.th

โทร : 045353630

สถานที่ติดต่อ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่ 85 ถนนสถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190