ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯCurriculum Vitae : ผศ.ดร.นิธิมา สุทธิพันธุ์

การศึกษา

Ph.D. Plant Physiology (2011)
เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต เภสัชเวท (1998)
เภสัชศาสตร์บัณฑิต เภสัชศาสตร์ (1994)


ตำแหน่งบริหาร


2555-2556เลขานุการกลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรมทุนวิจัยที่ได้รับ

2558 การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามวิธีการรับเข้า,

  เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์
2556 การสกัสารในกลุ่มอินโดลอัลคาลอยด์จากต้นแพงพวยฝรั่ง,

  เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์
2555 ศึกษาการสร้างต้นอ่อนของแพงพวยฝรั่งจากรากเพาะเลี้ยงที่เหนี่ยวนำโดยอะโกรแบคทีเรียไรโซเจน, นิธิมา สุทธิพันธุ์

  เงินรายได้มหาวิทยาลัย


ผลงานตีพิมพ์

งานวิจัยเผยแพร่ระดับชาติ

 
2014นโยบายส่งเสริมการแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลของรัฐ= มายาคติหรือความจริง IJPS


บทความตีพิมพ์
 
2556ผลิตภัณฑ์สุขาพจากเชื้อราโมแนสคัสจุลสารคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ

นำเสนอแบบบรรยายระดับประเทศ

2016

Naruedon Phusi,1 Chayanin Hanwarinroj,1 Kampanart Chayaras,1 Pharit Kamsri,2 Auradee Punkvang,2
Patchareenart Saparpakorn, 3 Supa Hannongbua,3 Khomson Suttisintong, 4 Nitima Suttipanta,5 Ryosuke
Takeda,6 Ittettsu Kobayashi,6 Noriyuki Kurita,6 and Pornpan Pungpo1,*
1 Department of Chemistry, Faculty of Science, Ubon Ratchathani University,
85 Sthollmark Rd.,Warinchamrap, Ubonratchathani, 34190, Thailand
2 Faculty of Science, Nakhon Phanom University, Nakhon Phanom, 48000, Thailand
3 Department of Chemistry, Faculty of Science, Kasetsart University, Chatuchak, Bangkok, 10900,
Thailand
4 National Nanotechnology Center, 114 Thailand Science Park, Pathumthani, Thailand
5 Faculty of Pharmaceutical Science, Ubon Ratchathani University,
85 Sthollmark Rd., Warinchamrap, Ubonratchathani, 34190, Thailand
6 Department of Computer Science and Engineering, Toyohashi University of Technology,
Tempaku-cho, Toyohashi, Aichi, 441-8580, Japan
*E-mail: pornpan_ubu@yahoo.com

STRUCTURE BASED INHIBITOR DESIGN OF NOVEL ANTI-TUBERCULOSIS
AGENTS OF 4-AMINOQUINOLINE DERCentara Grand at Central Plaza Ladprao Bangkok, Thailand (30/12/2559)

2016

Chayanin Hanwarinroj,1 Naruedon Phusi,1 Pharit Kamsri,2 Auradee Punkvang,2 Patchreenart
Saparpakorn,3 Supa Hannongbua,3 Khomson Suttisintong,4 Nitima Suttipunta5 and Pornpan Pungpo1*
1Department of Chemistry, Faculty of Science, Ubon Ratchathani University,
85 Sthollmark Rd., Warinchamrap, Ubonratchathani, 34190, Thailand
2Faculty of Science, Nakhon Phanom University, Nakhon Phanom, 48000, Thailand
3Department of Chemistry, Faculty of Science, Kasetsart University, Chatuchak,
Bangkok, 10900, Thailand
4National Nanotechnology Center, NSTDA, 111 Thailand Science Park, Klong Luang, Pathum Thani
12120, Thailand
5Faculty of Pharmaceutical Science, Ubon Ratchathani University, Ubon Ratchathani, 34190,
Thailand
*e-mail: pornpan_ubu@yahoo.com

STRUCTURAL INSIGHTS INTO THE BINDING MODE AND CRUCIAL
INTERACTIONS OF 4-AMINIQUINOLONEPIPECentara Grand at Central Plaza Ladprao Bangkok, Thailand (30/11/2559)

2016

Chayanin Hanwarinroj,1 Naruedon Phusi,1 Pharit Kamsri,2 Auradee Punkvang,2 Patchreenart
Saparpakorn,3 Supa Hannongbua,3 Khomson Suttisintong,4 Nitima Suttipunta5 and Pornpan Pungpo1*
1Department of Chemistry, Faculty of Science, Ubon Ratchathani University,
85 Sthollmark Rd., Warinchamrap, Ubonratchathani, 34190, Thailand
2Faculty of Science, Nakhon Phanom University, Nakhon Phanom, 48000, Thailand
3Department of Chemistry, Faculty of Science, Kasetsart University, Chatuchak,
Bangkok, 10900, Thailand
4National Nanotechnology Center, NSTDA, 111 Thailand Science Park, Klong Luang, Pathum Thani
12120, Thailand
5Faculty of Pharmaceutical Science, Ubon Ratchathani University, Ubon Ratchathani, 34190,
Thailand
*e-mail: pornpan_ubu@yahoo.com

STRUCTURAL INSIGHTS INTO THE BINDING MODE AND CRUCIAL
INTERACTIONS OF 4-AMINIQUINOLONEPIPECentara Grand at Central Plaza Ladprao Bangkok, Thailand (30/11/2559)

2016

Naruedon Phusi1, Bunrat Tharat1, Chayanin Hanwarinroj1, Kampanart Chayajaras1, Nitima Suttipanta2, Pharit Kamsri3, Auradee Punkvang3, Patchareenart Saparpakorn4, Supa Hannongbua4, Khomson Suttisintong5 and Pornpan Pungpo1,a 1 Department of Chemistry, Faculty of Science, Ubon Ratchathani University,85 Sthollmark Rd., Warinchamrap, Ubonratchathani, 34190, Thailand 2 Faculty of Pharmaceutical Science, Ubon Ratchathani University,85 Sthollmark Rd., Warinchamrap, Ubonratchathani, 34190, Thailand 3 Faculty of Science, Nakhon Phanom University, Nakhon Phanom, 48000, Thailand 4 Department of Chemistry, Faculty of Science, Kasetsart University, Chatuchak, Bangkok, 10900, Thailand 5 National Nanotechnology Center, 114 Thailand Science Park, Pathumthani, Thailand E-mail: apornpan_ubu@yahoo.com

Insight into the crucial binding mode and binding interaction of 4-aminoquinoline derivatives witTokyo institute of technology, Tokyo, Japan (29/10/2559)

2016

Chayanin Hanwarinroj1a, Pharit Kamsri2, Naruedon Phusi1, Bunrat Tharat1, Kampanart Chayajaras1,Auradee Punkvang2, Patchareenart Saparpakorn3, Supa Hannongbua3, Nitima Suttipanta4, Khomson Suttisintong5 and Pornpan Pungpo1,b 1Department of Chemistry, Faculty of Science, Ubon Ratchathani University, Thailand 2Faculty of Science, Nakhon Phanom University, Nakhon Phanom, 48000, Thailand 3Department of Chemistry, Faculty of Science, Kasetsart University, Bangkok, Thailand 4Faculty of Pharmaceutical Science, Ubon Ratchathani University, Ubon Ratchathani, 34190, Thailand 5National Nanotechnology Center, 111 Thailand Science Park, Pathumthani, Thailand E-mail: asupitchaya_s@hotmail.com bpornpan_ubu@yahoo.com

Rational Design of 4-Aminoquinolone Piperidine Amide as Potent DprE1 Inhibitors: Ligand and StrucTokyo institute of technology, Tokyo, Japan (29/10/2559)


นำเสนอแบบโปสเตอร์ระดับประเทศ

2017

กำแหง สมสุข, อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูร, นิธิมา สุทธิพันธุ์

การบริการแพทย์แผนไทยของสำนักงานหลักประกันสุขภาพเขต 10 อุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (11/03/2560)
2014 นโยบายส่งเสริมการแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลของรัฐ =มายาคติ หรือ ความจริงม. อุบลราชธานี (01/02/2557)

นำเสนอแบบโปสเตอร์ระดับนานาชาติ

2015 3D-Structure of NADPH cytochrome P450 Reductase and NADPH Ferritheprotein Reductase: Homology ModeliUbonratchathani University (17/11/2558)
2015 Protein Modelling of Cytochrome P450 Reductase enzymeคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (05/02/2558)ผู้บันทึกข้อมูลบุคคล: นางสาวนิธินันท์ ปวะบุตร
ผู้บันทึกข้อมูลงานวิจัย: นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์

ผศ.ดร.นิธิมา สุทธิพันธุ์

Asst.Prof.Dr.Nitima Suttipanta

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Email : snitima8888@yahoo.com

Tel : 045353630