ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯCurriculum Vitae : ผศ.ดร.สมชาย สินชัยสุข

การศึกษา

Ph.D. Pharmacology (2002)
เภสัชศาสตร์บัณฑิต เภสัชศาสตร์ (1992)


ตำแหน่งบริหาร


2546-2548หัวหน้ากลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์


สาขาเชี่ยวชาญ

Pharmacology of drugs of abuse

ผลงานตีพิมพ์

งานวิจัยเผยแพร่ระดับชาติ

 
2548Buprenorphine as an alternative for treatment of opioid dependenceThai Journal of Pharmacology
2550A class effect of selective COX-2 inhibitors on the cardiovascular riskJournal of Ubon Rajathanee University
2555

ผลของนโยบายการจัดสรรงบประมาณต่อมูลค่าการเบิกยาและเวชภัณฑ์ การบริการและการบริหารยาและเวชภัณฑ์ของสถานีอนามัยในจังหวัดศรีสะเกษ

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

งานวิจัยเผยแพร่ระดับนานาชาติ

 
2545Focal k-opioid receptor-mediated dependence and withdrawal in the nucleus paragigantocellularisPharmacology Biochemistry and Behavior

บทความปริทัศน์ในวารสารในประเทศ (มี peer review)

 
2553Functional dyspepsia: its causes and therapiesJournal of Science & Technology, Ubon Ratchathani University


บทความตีพิมพ์
 
2553โรคกระเพาะอาหารแปรปรวน: สาเหตุและการรักษาสารเภสัชศาสตร์ผู้บันทึกข้อมูลบุคคล: นางสาวนิธินันท์ ปวะบุตร
ผู้บันทึกข้อมูลงานวิจัย: นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์

ผศ.ดร.สมชาย สินชัยสุข

Asst.Prof.Dr.Somchai Sinchaisuk

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Email :

Tel :