ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯCurriculum Vitae  EN
คุณวุฒิ


2016 Ph.D. Pharmacy Division of Social Research in Medicines and Health, School of Pharmacy, University Park, Nottingham, ประเทศสหราชอาณาจักร
2001 M.Sc. in Pharmacy (Clinical Pharmacy) Faculty of Pharmaceutical Sciences, Khon Kaen University, Khon Kaen, ประเทศไทย
1998 B.Pharm. (Hons.) Faculty of Pharmacy, Chiang Mai University, Chiang Mai, ประเทศไทย

สาขาความเชี่ยวชาญ


1. การบริการเภสัชสนเทศ

2. เภสัชศาสตร์ศึกษา

3. เภสัชกรรมคลินิก

4. Drug Identification Database

5. Look Alike Sound Alike Databaseผลงานตีพิมพ์Research Articles (International)

Teeraporn Chanakit, Bee Yean Low, Payom Wongpoowarak, Summana Moolasarn, Claire Anderson. Community pharmacy customers and health care providers’ expectations of PharmD graduates’ services in community settings in Thailand: a qualitative study (Published abstract). International Pharmacy Practice Journal 2016; 24(Supplement1): 30. link

Teeraporn Chanakit, Bee Yean Low, Payom Wongpoowarak, Summana Moolasarn, Claire Anderson. Hospital pharmacists’ perceptions of the suitability of doctor of pharmacy graduates in hospital settings in Thailand. BMC Med Edu 2015; 15(181): DOI 10.1186/s12909-015-0471-6. 2.

Teeraporn Chanakit, Bee Yean Low, Payom Wongpoowarak, Summana Moolasarn, Claire Anderson. Does a transition in education equate to a transition in practice? Thai stakeholder’s perceptions of the introduction of the Doctor of Pharmacy programme. BMC Med Edu 2015; 15(205): DOI 10.1186/s12909015-0473-4.

Teeraporn Chanakit, Bee Yean Low, Payom Wongpoowarak, Summana Moolasarn, Aporn Jaturapatarawong, Wiwan Worakunphanich, Mayuree Tangkiatkumjai, Claire Anderson. Survey of hospital pharmacists’ perceptions of the PharmD programme to prepare the PharmD graduates to work in hospital settings (Published abstract). Pharmacy Education 2015; 15(1): 211.

Teeraporn Chanakit, Bee Yean Low, Payom Wongpoowarak, Summana Moolasarn, Aporn Jaturapatarawong, Wiwan Worakunphanich, Mayuree Tangkiatkumjai, Claire Anderson. Survey of community pharmacists’ perceptions of the PharmD programme to prepare the PharmD graduates to work in community pharmacy settings (Published abstract). Pharmacy Education 2015; 15(1): 211.

Teeraporn Chanakit, Bee Yean Low, Payom Wongpoowarak, Summana Moolasarn, Aporn Jaturapatarawong, Wiwan Worakunphanich, Mayuree Tangkiatkumjai, Claire Anderson. Health care providers’ perceptions of pharmaceutical care provided by PharmD graduates in hospital settings in Thailand (Published abstract). Pharmacy Education 2015; 15(1): 212.

Teeraporn Chanakit, Bee Yean Low, Payom Wongpoowarak, Summana Moolasarn, Claire Anderson. Survey of the current status of pharmacy education in Thailand. American Journal of Pharmaceutical Education 2014; 78(9): Article 161. link

Teeraporn Chanakit, Jintana Napaporn, Todsapon Chiempattanakajohn, Somphon Sangkhawan, Sujitra Wichakot. The Survey of Look Alike/Sound Alike (LASA) Drugs Available in Hospitals in Thailand. African Journal of Pharmacy and Pharmacology 2012; 7(6): 227-239. link

Teeraporn Chanakit, Nonglek Kunwaradisai, Peerapat Singkhan, Sudarat Hemkul, Nattawat Teerawatanapong, Narissara Shinghamart, Sirikunya Lasa, Sirirat Visitpanyakul. Computer-aided learning for Medical Chart Review Instructions. African Journal of Pharmacy and Pharmacology 2012; 6(27): 2061-2067. link

Teeraporn Chanakit. Jintana Napaporn, Jeerisuda Khumseekeaw, Ratchata Unlamarn. Areya Boontium, J Thippayamongkolkun, L Sakrachai. Development of a Diabetic Care Data Management System in Sappasitthiprasong Hospital. Research in Social and Administrative Pharmacy 2012; 8(6): e58.

Teeraporn Chanakit, Jintana Napaporn, Peerawat Jinathongthai, Manit Teaw, Narongchai Juksupa, Thanapatara Sriboonruang, Wasana Boonlumlert, Teeranuch Promchan, W Chaveangwat. Development of Pharmaceutical Care for Older Persons: Collaborative Model between the Faculty of Pharmaceutical Sciences and Elderly Care Volunteers (Published abstract). Research in Social and Administrative Pharmacy 2012; 8(6): e35.

Anun Chaikoolvatana, K Vathesathogkit, Teeraporn Chanakit. Smoking cessation online service (SCOS) in Thailand: A pilot study. Journal of Smoking Cessation 2010; 5(2): 128-135. link

Anun Chaikoolvatana, Teeraporn Chanakit, Aranya Juengrakpong. The evaluation of a recurrent adverse drug reaction prevention program in the North-East region of Thailand. Journal of the Medical Association of Thailand 2006; 89: 699-705.


Research Articles (National)

Patcharee Kammarnjassadakul, Watcharin Rangsipanuratn, Jidapa Szekely, Teeraporn Chanakit, Isaya Janwithayanuchit , Ariya Chindamporn. Contamination of Opportunistic Fungi in Herbal Inhalers. Songkla Med J 2015; 33(2): 63-71.

Aporn Jaturapattarawong, Parichart Butdeemee, Sirirat Boonjarat, Nuchjarin Apinun, Watcharodom Supaluk, Teeraporn Chanakit. Diabetic Disease Management Comparison among Community Hospitals in Ubonratchathani. Journal of Health Systems Research 2011; 5(3): .

Nonglek Kunawaradisai, Teeraporn Chanakit, Jindawan Trisilanunt, Theerasak Nuangwanna, Worawut Kanjanakaroon.. Teaching and Learning about Food Supplement in Pharmacy Curriculum of Thailand.. Thai Pharm Health Sci J 2010; 5: 146-153. link

Anun Chaikoolvatana, Jirana Anansushatgul, Wannaporn Wattanawong, Teeraporn Chanakit.. Quality of life in breast cancer patients: A pilot study using modified quality of life questionnaire. Khon Kaen Medical Journal 2010; 34: 7-16.

Nonglek Kunawaradisa, Teeraporn Chanakit, Catanica Saentaweesook, Sabpanich Palabun, Ariya Tangmanokun. Evaluation of computer assisted instruction in basic knowledge and pharmacotherapy for smoking cessation. IJPS 2010; 6(2): 18-29.

Teeraporn Chanakit, Dayin Kumpalum , Nonglek Kunwaradisai , Yuttasin Swatwongchai, Nittaya Ragsawong. Characteristics of Drug Information Service in Thailand. Thai Pharmaceutical and Health Science Journal 2009; 4(4): 490-499. link

Nonglek Boonchoong, Teeraporn Chanakit, Tiwaporn Ma-in, Thidarat Buasan, Poojamarn Threethammakul. The Development of Hypertension Booklet for Individual Patient with Hypertension. Thai Pharm Health Sci J 2009; 4(2): 185-192.

Laksana Charoenchai, Teeraporn Chanakit, Summana Moolsarn, Youwaluck Vetchakama, Monporn Polsamuk. The Satisfactions of Chronic Obstructive Pulmonary Disease Patients on Discharge Planning by Interdisciplinary Health Personnel, Yasothorn Hospital. Khon Kaen Medical Journal 2008; 32(Supplement 5): 174-186.

Teeraporn Chanakit, Nittaya Daowwongyat, Chalee Phumtan, Samran Nontarak, Wirat Puangjun. Quality Assurance in Drug information Service at Sappasitthiprasong Hospital. Thai Pharm Health Sci J 2007; 2(2): 138-150.

Teeraporn Chanakit, Sudarat Chaisrisawatsook, Taweesit Werawatthanachai, Chaloay Wongklom, Wichit Sanpairoj. The Effect of Education and Counseling for Oral Contraceptive Pill Use. IJPS 2007; 3(1): 70-77. link

์Nonglek Boonchoong, Teeraporn Chanakit, Phaknornkij Dorkrakklang, Phumiwasit Wongsa, Sakkosin Sootsol, Supaksana Yospanya. Compliance with the Community Pharmacy Project after Accreditation by the Pharmacy Council. KKu Res J 2007; 12(1): 53-65. link

Teeraporn Chanakit, Narongchai Jaksupa, Jindanut Nangam, Nattapon Ponyon, Paween Thamrongpradit. Incidence of Drug Interactions in Patients with Cardiovascular Diseases at a Medical Ward, Suppasitthiprasong Hospital. Thai Pharm Health Sci J 2007; 2(3): 240-251.

Teeraporn Chanakit, Anan Chaikoolvatana, Ratchata Unlamarn, Rattapon Sawatwongchai, Wichai Wong-A-Nant. The Development of Web-based Intravenous Admixture Database. Thai Pharm Health Sci J 2007; 2(3): 221-230.

Suwanna Bhatarabenjapon, Teeraporn Chanakit, Maliwan Samkum, Wiparat Leechaikitchaloen. The study of dispensing time at out-patient pharmacy department 1 (OPD1) Sappasitipasong Hosptial. Journal of Ubon Rajathanee University 2004; 6(1): 61-73. link


Review Articles (National)

Aporn Jaturapattarawong, Teeraporn Chanakit. Pharmacy Preceptor’s Roles in the Pharmaceutical Care Clerkship. IJPS 2018; 13(3): 38-48. link

Teeraporn Chanakit. Aliskiren. Thai Pharm Health Sci J 2008; 3(1): 141-154.

Yupaporn Preechakoon, Teeraporn Supapaan. The use of Theophylline in the Infant. Srinagarind Med J 1999; 14(2): 118-131.


Book

Claire Anderson, Patricia Acuna-Johnson, Chris John, Ian Bates, Shigeo Yamamura, Rieko Takehira,…,Payom Wongpoowarak, Teeraporn Chanakit, et al.. Andrea Bruno editor. Part4: Education trends, innovations and transformations - case studies, In. Transforming Our Workforce: Workforce development and education: Systems, tools and navigation. The Netherlands: International Pharmaceutical Federation (FIP); 2016.

Suttajit S, Suwannaprom P, Chanakit T, Sumpradit N. Wisaijorn J editor. Chapter 3 Pharmacists, In: Choosing potential areas of practice for new graduate: A national survey of Academic Year 2014 in physicians, dentists and pharmacist. Nontahburi: International Health Policy Programme; 2016.

Teeraporn Chanakit. Tortong Tonglor editor. The Practical Guide to Pregnancy, Childbirth and Care of the Newborn. Bangkok: Think Beyond; 2015.

นางธีราพร ชนะกิจ editor. การบริการเภสัชสนเทศ. : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี; 2012.

นางธีราพร ชนะกิจ editor. การบริการเภสัชสนเทศ. : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี; 2012.

นางธีราพร ชนะกิจ editor. การบริการเภสัชสนเทศ. : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี; 2012.

Teeraporn Chanakit. editor. Drug Information Services. Ubon Ratchathani: Ubon Ratchathani Publishing . ISBN: 978-616-90683-3-4; 2012.


นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการOral Presentation (International)

2010 Jintana Napaporn, Teeraporn Chanakit Student-Centered and Interdisciplinary Model for Pharmaceutical Science Education: A Case Study of Ubon Ratchathani University The 23rd Federation of Asian Pharmaceutical Associations (FAPA) Congress Taiwan
2010 Thawatchai Thoop-on, Waritsara Pasukmoon, Kanuengnit Yotkhamlue, Jintana Napaporn, Teeraporn Chanakit Development of an Identification Database for Tablets and capsules Commercially Available in Thailand The 2nd Annual International Conference of Northeast Pharmacy Research 2010 (Conference theme: Sustainable Pharmacy), February 13th -14th 2010 Faculty of Pharmacy, Mahasarakham University, Mahasarakham, Thailand

Oral Presentation (National)

2012 Chanakit T, Napaporn J, Jinathongthai P, Teaw M, Juksupa N, Sriboonruang T, Boonlumlert W, Promchan T, Chaveangwat W Development of Pharmaceutical Care for Older Persons: Collaborative Model Between the Faculty of Pha the 17th International Social Pharmacy Workshop (ISPW 2012) Graceland Resort & Spa, Thailand
2010  Jessadawadee kaewmaneechai, Surasak Kananan, Apirak Kuvajanakul, Teeraporn Chanakit, Jintana Napaporn Development of UBU LASA Drug Database Version 1.0 for Tablets and Capsules Commercially Available in Thailand The 2nd Annual International Conference of Northeast Pharmacy Research 2010 (Conference theme: Sustainable Pharmacy), February 13th -14th 2010 Faculty of Pharmacy, Mahasarakham University, Mahasarakham, Thailand
2009 Wannisa Thayarat, Panumart Yaovasri, Metinee Arayapong, Teeraporn Chanakit, Surachai Joomprabutra Development of drug interaction search program The First Annual Northeast Pharmacy Research Conference, February 9th -10th 2009 Khon Kaen Univeristy, Khon Kaen, Thailand

Poster Presentation (International)

2012 Teeraporn Chanakit, Jintana Napaporn, Surasak Kananarn , Kattika Kengkwarsing,Rapeeporn Nakain, Renukarn Anusorn The Development of Drug Information Service Management Program The 4th Annual Northeast Pharmacy Conference of 2012 :Pharmacy Profession in Harmony Khon Khen University
2011 Teeraporn Chanakit The Development of Computer Assisted Instruction for Medical Chart Review Instructions For Pharmacy The 3rd Annual Northeast Pharmacy Research Conference 2011 “Integrated Pharmacy: From Research to Practice” Faculty of Pharmaceutical Sciences, UBU

Poster Presentation (National)

2012 Chanakit T, Napaporn J, Kumseekeaw J, Unlamarn R, Boontium A, Thippayamongkolkun J, Sakrachai L Development of a Diabetic Care Data Management System at Sappasitthiprasong Hospital. the 17th International Social Pharmacy Workshop (ISPW 2012) Phuket Graceland Resort & Spa, Thailand
2011 T. Chanakit1, R. Unlamarn, P. Pasansiwamai, P.Prasoptanya, S. Donkamchaimongkon Development and Evaluation of Hospital Pharmacy Data Management Systems The 7th PharmaIndochina Arnoma Hotel Bangkok, Thailand
1970 The 1st international conference on natural medicine: "From Local Wisdom to International Resea Ubon Ratchathani University The Sukosol Hotel

ทรัพย์สินทางปัญญา/สิทธิบัตร


2012 Drug Information Management System (DISM) Program Copyright: No. 272962 Ubon Ratchathani University
2012 Computer-aided learning for medical chart review instructions programme Copyright: No. 272951 Ubon Ratchathani University
2011 Handbook of an Identification database for tablets and capsules commercially available in Thailand Copyright: No. 266176 Ubon Ratchathani University
2011 Handbook of a database of LASA drugs (tablets and capsules) commercially available in Thailand Copyright: No. 266175 Ubon Ratchathani University
2011 A database of LASA drugs (tablets and capsules) commercially available in Thailand Copyright: No. 266186 Ubon Ratchathani University
2011 An Identification database for tablets and capsules commercially available in Thailand Copyright: No. 266187 Ubon Ratchathani University

รางวัลและประกาศเกียรติคุณ


2018 Excellent Oral Presentation Award (Watthanachai Boonsarn, Sakonrat Wongruang, Teeraporn Supapaan, Jintana Napaporn) The 10th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2018 (ระดับชาติ)
2017 Outstanding Poster Award (Puckwipa Suwannaprom, Siritree Suttajit, Teeraporn Chanakit, Mayuree Tangkiatkumjai, Suntara Eakanunku Thai Pharmacy Education National Conference 2017: The New Horizon of Thai Pharmacy Education. June 29-30 2017, Bangkok, Thailand (ระดับชาติ)
2016 Highly Commended of the Anglo-Thai Society (ATS) Education Awards 2016 (Humanities & Social Science) (Thesis) the Anglo-Thai Society (ATS) (ระดับนานาชาติ)
2015 Graduate School Travel Prize to attend the 8th Monash University Pharmacy Education Symposium, Prato, Italy University of Nottingham (ระดับนานาชาติ)
2012 Granted a Royal Thai Government Scholarship Thai Government Science and Technology Scholarship (ระดับชาติ)
2010 Faculty Award for Outstanding Government Services Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University (ระดับชาติ)
2009 Good Oral Presentation Award (Wannisa Thayarat, Panumart Yaovasri, Metinee Arayapong, Teeraporn Chanakit, Surachai Joomprabutr The First Annual Northeast Pharmacy Research Conference, February 9th -10th 2009, Khon Kaen Univeristy, Khon Kaen, Thailand (ระดับชาติ)
1998 Faculty Award for outstanding student Faculty of Pharmacy, Chiang Mai University (ระดับชาติ)
1998 Granted a Thai Government Scholarship University Development Committee; UDC (ระดับชาติ)


ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด


July 15th,2018


ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์

รองศาสตราจารย์

กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติEmail : teeraporn.s@ubu.ac.th

โทร : 045353632

สถานที่ติดต่อ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่ 85 ถนนสถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190