ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯCurriculum Vitae  EN
คุณวุฒิ


Division of Social Research in Medicines and Health, School of Pharmacy, University Park, Nottingham, ประเทศสหราชอาณาจักร
Faculty of Pharmaceutical Sciences, Khon Kaen University, Khon Kaen, ประเทศไทย
Faculty of Pharmacy, Chiang Mai University, Chiang Mai, ประเทศไทย

สาขาความเชี่ยวชาญ


1. การบริการเภสัชสนเทศ

2. เภสัชศาสตร์ศึกษา

3. เภสัชกรรมคลินิก

4. Drug Identification Database

5. Look Alike Sound Alike Databaseผลงานตีพิมพ์Research Articles (International)

Sisira Donsamak, Majorie C Weiss, Teeraporn Supapaan, Dai N John. Suggestions to improve appropriate antibiotic use in, and supply form community pharmacists in Thailand: community pharmacists' views (published abstract). Research and Administrative Pharmacy 2018; 14: e23-e56.

Siritree Suttajit, Puckwipa Suwannaprom, Teeraporn Supapaan, Suntara Eakanunkul, Mayuree Tangkiatkumjai, Chuenjid Kongkaew, Claire Anderson, Payom Wongpoowarak. Are we on the right track? Answers from a national survey of Thai graduates’ perceptions during the transition to the 6-year PharmD program. Advances in Medical Education and Practice 2018; 2018(9): 713-722. link

Teeraporn Chanakit, Bee Yean Low, Payom Wongpoowarak, Summana Moolasarn, Claire Anderson. Community pharmacy customers and health care providers’ expectations of PharmD graduates’ services in community settings in Thailand: a qualitative study (Published abstract). International Pharmacy Practice Journal 2016; 24(Supplement1): 30. link

Teeraporn Chanakit, Bee Yean Low, Payom Wongpoowarak, Summana Moolasarn, Claire Anderson. Hospital pharmacists’ perceptions of the suitability of doctor of pharmacy graduates in hospital settings in Thailand. BMC Med Edu 2015; 15(181): DOI 10.1186/s12909-015-0471-6. 2.

Teeraporn Chanakit, Bee Yean Low, Payom Wongpoowarak, Summana Moolasarn, Claire Anderson. Does a transition in education equate to a transition in practice? Thai stakeholder’s perceptions of the introduction of the Doctor of Pharmacy programme. BMC Med Edu 2015; 15(205): DOI 10.1186/s12909015-0473-4.

Teeraporn Chanakit, Bee Yean Low, Payom Wongpoowarak, Summana Moolasarn, Aporn Jaturapatarawong, Wiwan Worakunphanich, Mayuree Tangkiatkumjai, Claire Anderson. Survey of hospital pharmacists’ perceptions of the PharmD programme to prepare the PharmD graduates to work in hospital settings (Published abstract). Pharmacy Education 2015; 15(1): 211.

Teeraporn Chanakit, Bee Yean Low, Payom Wongpoowarak, Summana Moolasarn, Aporn Jaturapatarawong, Wiwan Worakunphanich, Mayuree Tangkiatkumjai, Claire Anderson. Survey of community pharmacists’ perceptions of the PharmD programme to prepare the PharmD graduates to work in community pharmacy settings (Published abstract). Pharmacy Education 2015; 15(1): 211.

Teeraporn Chanakit, Bee Yean Low, Payom Wongpoowarak, Summana Moolasarn, Aporn Jaturapatarawong, Wiwan Worakunphanich, Mayuree Tangkiatkumjai, Claire Anderson. Health care providers’ perceptions of pharmaceutical care provided by PharmD graduates in hospital settings in Thailand (Published abstract). Pharmacy Education 2015; 15(1): 212.

Teeraporn Chanakit, Bee Yean Low, Payom Wongpoowarak, Summana Moolasarn, Claire Anderson. Survey of the current status of pharmacy education in Thailand. American Journal of Pharmaceutical Education 2014; 78(9): Article 161. link

Teeraporn Chanakit, Jintana Napaporn, Todsapon Chiempattanakajohn, Somphon Sangkhawan, Sujitra Wichakot. The Survey of Look Alike/Sound Alike (LASA) Drugs Available in Hospitals in Thailand. African Journal of Pharmacy and Pharmacology 2012; 7(6): 227-239. link

Teeraporn Chanakit, Nonglek Kunwaradisai, Peerapat Singkhan, Sudarat Hemkul, Nattawat Teerawatanapong, Narissara Shinghamart, Sirikunya Lasa, Sirirat Visitpanyakul. Computer-aided learning for Medical Chart Review Instructions. African Journal of Pharmacy and Pharmacology 2012; 6(27): 2061-2067. link

Teeraporn Chanakit. Jintana Napaporn, Jeerisuda Khumseekeaw, Ratchata Unlamarn. Areya Boontium, J Thippayamongkolkun, L Sakrachai. Development of a Diabetic Care Data Management System in Sappasitthiprasong Hospital. Research in Social and Administrative Pharmacy 2012; 8(6): e58.

Teeraporn Chanakit, Jintana Napaporn, Peerawat Jinathongthai, Manit Teaw, Narongchai Juksupa, Thanapatara Sriboonruang, Wasana Boonlumlert, Teeranuch Promchan, W Chaveangwat. Development of Pharmaceutical Care for Older Persons: Collaborative Model between the Faculty of Pharmaceutical Sciences and Elderly Care Volunteers (Published abstract). Research in Social and Administrative Pharmacy 2012; 8(6): e35.

Anun Chaikoolvatana, K Vathesathogkit, Teeraporn Chanakit. Smoking cessation online service (SCOS) in Thailand: A pilot study. Journal of Smoking Cessation 2010; 5(2): 128-135. link

Anun Chaikoolvatana, Teeraporn Chanakit, Aranya Juengrakpong. The evaluation of a recurrent adverse drug reaction prevention program in the North-East region of Thailand. Journal of the Medical Association of Thailand 2006; 89: 699-705.


Research Articles (National)

Patcharee Kammarnjassadakul, Watcharin Rangsipanuratn, Jidapa Szekely, Teeraporn Chanakit, Isaya Janwithayanuchit , Ariya Chindamporn. Contamination of Opportunistic Fungi in Herbal Inhalers. Songkla Med J 2015; 33(2): 63-71.

Aporn Jaturapattarawong, Parichart Butdeemee, Sirirat Boonjarat, Nuchjarin Apinun, Watcharodom Supaluk, Teeraporn Chanakit. Diabetic Disease Management Comparison among Community Hospitals in Ubonratchathani. Journal of Health Systems Research 2011; 5(3): .

Nonglek Kunawaradisai, Teeraporn Chanakit, Jindawan Trisilanunt, Theerasak Nuangwanna, Worawut Kanjanakaroon.. Teaching and Learning about Food Supplement in Pharmacy Curriculum of Thailand.. Thai Pharm Health Sci J 2010; 5: 146-153. link

Anun Chaikoolvatana, Jirana Anansushatgul, Wannaporn Wattanawong, Teeraporn Chanakit.. Quality of life in breast cancer patients: A pilot study using modified quality of life questionnaire. Khon Kaen Medical Journal 2010; 34: 7-16.

Nonglek Kunawaradisa, Teeraporn Chanakit, Catanica Saentaweesook, Sabpanich Palabun, Ariya Tangmanokun. Evaluation of computer assisted instruction in basic knowledge and pharmacotherapy for smoking cessation. IJPS 2010; 6(2): 18-29.

Teeraporn Chanakit, Dayin Kumpalum , Nonglek Kunwaradisai , Yuttasin Swatwongchai, Nittaya Ragsawong. Characteristics of Drug Information Service in Thailand. Thai Pharmaceutical and Health Science Journal 2009; 4(4): 490-499. link

Nonglek Boonchoong, Teeraporn Chanakit, Tiwaporn Ma-in, Thidarat Buasan, Poojamarn Threethammakul. The Development of Hypertension Booklet for Individual Patient with Hypertension. Thai Pharm Health Sci J 2009; 4(2): 185-192.

Laksana Charoenchai, Teeraporn Chanakit, Summana Moolsarn, Youwaluck Vetchakama, Monporn Polsamuk. The Satisfactions of Chronic Obstructive Pulmonary Disease Patients on Discharge Planning by Interdisciplinary Health Personnel, Yasothorn Hospital. Khon Kaen Medical Journal 2008; 32(Supplement 5): 174-186.

Teeraporn Chanakit, Nittaya Daowwongyat, Chalee Phumtan, Samran Nontarak, Wirat Puangjun. Quality Assurance in Drug information Service at Sappasitthiprasong Hospital. Thai Pharm Health Sci J 2007; 2(2): 138-150.

Teeraporn Chanakit, Sudarat Chaisrisawatsook, Taweesit Werawatthanachai, Chaloay Wongklom, Wichit Sanpairoj. The Effect of Education and Counseling for Oral Contraceptive Pill Use. IJPS 2007; 3(1): 70-77. link

์Nonglek Boonchoong, Teeraporn Chanakit, Phaknornkij Dorkrakklang, Phumiwasit Wongsa, Sakkosin Sootsol, Supaksana Yospanya. Compliance with the Community Pharmacy Project after Accreditation by the Pharmacy Council. KKu Res J 2007; 12(1): 53-65. link

Teeraporn Chanakit, Narongchai Jaksupa, Jindanut Nangam, Nattapon Ponyon, Paween Thamrongpradit. Incidence of Drug Interactions in Patients with Cardiovascular Diseases at a Medical Ward, Suppasitthiprasong Hospital. Thai Pharm Health Sci J 2007; 2(3): 240-251.

Teeraporn Chanakit, Anan Chaikoolvatana, Ratchata Unlamarn, Rattapon Sawatwongchai, Wichai Wong-A-Nant. The Development of Web-based Intravenous Admixture Database. Thai Pharm Health Sci J 2007; 2(3): 221-230.

Suwanna Bhatarabenjapon, Teeraporn Chanakit, Maliwan Samkum, Wiparat Leechaikitchaloen. The study of dispensing time at out-patient pharmacy department 1 (OPD1) Sappasitipasong Hosptial. Journal of Ubon Rajathanee University 2004; 6(1): 61-73. link


Review Articles (National)

Aporn Jaturapattarawong, Teeraporn Chanakit. Pharmacy Preceptor’s Roles in the Pharmaceutical Care Clerkship. IJPS 2018; 13(3): 38-48. link

Teeraporn Chanakit. Aliskiren. Thai Pharm Health Sci J 2008; 3(1): 141-154.

Yupaporn Preechakoon, Teeraporn Supapaan. The use of Theophylline in the Infant. Srinagarind Med J 1999; 14(2): 118-131.


Book

Claire Anderson, Patricia Acuna-Johnson, Chris John, Ian Bates, Shigeo Yamamura, Rieko Takehira,…,Payom Wongpoowarak, Teeraporn Chanakit, et al.. Andrea Bruno editor. Part4: Education trends, innovations and transformations - case studies, In. Transforming Our Workforce: Workforce development and education: Systems, tools and navigation. The Netherlands: International Pharmaceutical Federation (FIP); 2016.

Suttajit S, Suwannaprom P, Chanakit T, Sumpradit N. Wisaijorn J editor. Chapter 3 Pharmacists, In: Choosing potential areas of practice for new graduate: A national survey of Academic Year 2014 in physicians, dentists and pharmacist. Nontahburi: International Health Policy Programme; 2016.

Teeraporn Chanakit. Tortong Tonglor editor. The Practical Guide to Pregnancy, Childbirth and Care of the Newborn. Bangkok: Think Beyond; 2015.

Teeraporn Chanakit. editor. Drug Information Services. Ubon Ratchathani: Ubon Ratchathani Publishing . ISBN: 978-616-90683-3-4; 2012.


Chapter in a book

Payom Wongpoowarak, Sumon Sakolchai, Teeraporn Chanakit. Thailand: Thai pharmacy professional development and education. In: Andreia Bruno editor. Transforming Our Workforce: Workforce development and education: Systems, tools and navigation. The Hague, The Netherlands: nternational Pharmaceutical Federation (FIP); 2016. p.56-59


นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการOral Presentation (International)

Experiential training: How can I teach PharmD students if I am not a PharmD pharmacist? the 74th FIP’s World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences Bangkok, Thailand
Development of Pharmaceutical Care for Older Persons: Collaborative Model the 17th International Social Pharmacy Workshop (ISPW 2012) Graceland Resort & Spa, Thailand
Student-Centered and Interdisciplinary Model for Pharmaceutical Science Education: A Case Study of Ubon Ratchathani University The 23rd Federation of Asian Pharmaceutical Associations (FAPA) Congress Taiwan

Oral Presentation (National)

Development of UBU LASA Drug Database Version 1.0 for Tablets and Capsules Commercially Available in Thailand The 2nd Annual International Conference of Northeast Pharmacy Research 2010 (Conference theme: Sustainable Pharmacy) Mahasarakham, Thailand
Development of an Identification Database for Tablets and capsules Commercially Available in Thailand The 2nd Annual International Conference of Northeast Pharmacy Research 2010 (Conference theme: Sustainable Pharmacy) Mahasarakham, Thailand
Development of drug interaction search program The First Annual Northeast Pharmacy Research Conference Khon Kaen, Thailand

Poster Presentation (International)

Community pharmacy customers and health care providers’ expectations of PharmD graduates’ services in community settings in Thailand: a qualitative study Embracing distinct Research methods: bringing an end to harm from medication? Reading, UK
Preparing Pharmacy Graduates for Herbal Medicine Use in healthcare, Understanding in Complementary and Alternative Medicine (CAM) and Research Competence: Where are we now? The 1st international conference on natural medicine: The Sukosol Hotel
Patients and pharmacists’ perceptions on the roles of PharmD pharmacist in hospital settings in Thailand the 75th FIP’s World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences Dusseldorf, Germany
People and pharmacists’ perceptions on the roles of PharmD pharmacist in community pharmacy settings in Thailand the 75th FIP’s World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences Dusseldorf, Germany
Stakeholders’ perspective towards formal preceptor preparation for the Doctor of Pharmacy (PharmD) programme in Thailand. the 2015 Manchester Pharmacy Education Conference Manchester, UK
Survey of hospital pharmacists’ perceptions of the PharmD programme to prepare the PharmD graduates to work in hospital settings the Monash Pharmacy Education Symposium 2015 Prato, Italy
Health care providers’ perceptions of pharmaceutical care provided by PharmD graduates in hospital settings in Thailand the Monash Pharmacy Education Symposium 2015 Prato, Italy
Survey of community pharmacists’ perceptions of the PharmD programme to prepare the PharmD graduates to work in community pharmacy settings the Monash Pharmacy Education Symposium 2015 Prato, Italy
The current status of pharmacy education in Thailand FIP's World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences 2014 Bangkok, Thailand
Thai hospital pharmacists’ perceptions of pharmacy education FIP's World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences 2014 Bangkok, Thailand
Transition of pharmacy education in Thailand the 5th Asia Pacific Pharmacy Education Workshop 2014 Bangkok, Thailand
Development of a Diabetic Care Data Management System at Sappasitthiprasong Hospital. the 17th International Social Pharmacy Workshop (ISPW 2012) Phuket Graceland Resort & Spa, Thailand
The Development of Drug Information Service Management Program The 4th Annual Northeast Pharmacy Conference of 2012 :Pharmacy Profession in Harmony Khon Khen University
Development and Evaluation of Hospital Pharmacy Data Management Systems The 7th PharmaIndochina Arnoma Hotel Bangkok, Thailand
Evaluation of Diabetic Disease Management in Community Hospital, Ubon Ratchathani, Thailand The 23rd Federation of Asian Pharmaceutical Associations (FAPA) Congress Taiwan

Poster Presentation (National)

Attitudes of pharmacy students towards home healthcare activities in the community pharmacy course Thai Pharmacy Education Conference 2018: Current Issues and Trends in Pharmacy Education Chiang Mai, Thailand
Screening for Risks of Metabolic Syndrome: Hands-on Learning of Pharmacy Students at Ubon Ratchathani University Thai Pharmacy Education Conference 2018: Current Issues and Trends in Pharmacy Education Chiangmai, Thailand
Learning Achievement of Pharmacy Students through Project-based Learning in the Rational Drug Use and Patient Safety Course Thai Pharmacy Education Conference 2018: Current Issues and Trends in Pharmacy Education Chiangmai, Thailand
Perceived Competencies and Preferred Careers of 2018 Pharmacy Graduates) Thai Pharmacy Education Conference 2018: Current Issues and Trends in Pharmacy Education Chiangmai, Thailand
Development of Pharmacy Competency Framework for Future Thai Healthcare System Thai Pharmacy Education Conference 2018: Current Issues and Trends in Pharmacy Education Chiangmai, Thailand
Perceptions of 2015 Pharmacy Graduates about Professional Competencies and Preferred Workplaces: Are They Ready for the New Horizon? Thai Pharmacy Education National Conference 2017: The New Horizon of Thai Pharmacy Education Bangkok, Thailand
The Development of Computer Assisted Instruction for Medical Chart Review Instructions for Pharmacy students The 3rd Annual Northeast Pharmacy Research Conference 2011. “Integrated Pharmacy: From Research to Practice”. February 12th -13th Ubon Ratchathani University, Ubon Ratchathani, Thailand

ทรัพย์สินทางปัญญา/สิทธิบัตรรางวัลและประกาศเกียรติคุณ
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด


October 18th,2018


ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์

รองศาสตราจารย์

กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติEmail : teeraporn.s@ubu.ac.th

โทร : 045353632

สถานที่ติดต่อ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่ 85 ถนนสถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190