ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ติดต่อ นางสาวทิพย์มณฑา ฤกษ์ใหญ่

วันที่ 17 กรกฎาคม 2562

เรียน นางสาวทิพย์มณฑา ฤกษ์ใหญ่* กรุณาอย่าโพสข้อความก่อกวน หรือข้อความหมิ่นประมาท

นางสาวทิพย์มณฑา ฤกษ์ใหญ่

Ms.Tipmontha Reakyai

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์

Email : tipmonta.r@ubu.ac.th

Tel : 045353644