ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ติดต่อ นางสาวภัณฑิรา กัลยา

วันที่ 21 ตุลาคม 2561

เรียน นางสาวภัณฑิรา กัลยา* กรุณาอย่าโพสข้อความก่อกวน หรือข้อความหมิ่นประมาท

นางสาวภัณฑิรา กัลยา

Ms.Pantira Kanlaya

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

Email : pantila.k@ubu.ac.th

Tel : 045353630