ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ติดต่อ นางสาวชไมภรณ์ บุญแท้

วันที่ 18 สิงหาคม 2562

เรียน นางสาวชไมภรณ์ บุญแท้* กรุณาอย่าโพสข้อความก่อกวน หรือข้อความหมิ่นประมาท

นางสาวชไมภรณ์ บุญแท้

Ms.chamaiporn boontae

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์

Email : chamaiporn.b@ubu.ac.th

Tel : 045353641