ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ติดต่อ นางนารี แก้ววงษา

วันที่ 19 ธันวาคม 2561

เรียน นางนารี แก้ววงษา* กรุณาอย่าโพสข้อความก่อกวน หรือข้อความหมิ่นประมาท

นางนารี แก้ววงษา

Mrs.Naree Kawwongsa

ตำแหน่ง : คนงานห้องทดลอง

Email : naree.k@ubu.ac.th

Tel : 045353607