ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ติดต่อ นางกฤตติญารัตน์ พิมพ์พงษ์

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561

เรียน นางกฤตติญารัตน์ พิมพ์พงษ์* กรุณาอย่าโพสข้อความก่อกวน หรือข้อความหมิ่นประมาท

นางกฤตติญารัตน์ พิมพ์พงษ์

Mrs.Krtitiyarat Pimpong

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์

Email : kittiyarat_star@yahoo.co.th

Tel : 045353628