ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ติดต่อ นายศักดิ์ชัย รัศมี

วันที่ 21 ตุลาคม 2561

เรียน นายศักดิ์ชัย รัศมี* กรุณาอย่าโพสข้อความก่อกวน หรือข้อความหมิ่นประมาท

นายศักดิ์ชัย รัศมี

Mr.Sakchai Ratsamee

ตำแหน่ง : ช่างไฟฟ้า

Email : sakchai.r@ubu.ac.th

Tel : 045353635