ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ติดต่อ นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2560

เรียน นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี* กรุณาอย่าโพสข้อความก่อกวน หรือข้อความหมิ่นประมาท

นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี

Ms.Supavadee Sripukdee

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

Email : supavadee.s@ubu.ac.th

Tel : 045353620